Hyvinvointi Kiinalainen lääketiede

Veden mystinen olemus, osa 3


Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /home/nweerpgdmj/domains/ilonjatoivontupa.fi/public_html/wp-content/plugins/scriptless-social-sharing/includes/output/class-scriptlesssocialsharing-output-svg.php on line 195

Tämä kirjoitus päättää kolmiosaisen kirjoitelmani liittyen veteen. Ensimmäinen kirjoitukseni liittyi veden tietoisuuteen, toinen osa astrologisesti vesimiehen aikaan ja tämä kolmas kirjoitus käsittelee veden elementtiä kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta käsin. Vesi elementti yhdistetään talveen ja tämän tekstin julkaisuajankohta on kevät, joka on jo puu elementin aikaa.

Kiinalaisen lääketieteen viisi elementtiä

Kiinalaisen lääketieteen filosofiaan kuuluu viisi elementtityyppiä. Ne ovat arkkityyppejä, jotka ilmentävät ihmisen ominaisuuksia ja tapaa olla maailmassa. Ne ovat viisi erilaista metaforaa siitä fyysisestä, psyykkisestä ja henkisestä dynamiikasta, josta rakennumme. Nämä elementtityypit ovat tuli, maa, metalli, vesi ja puu.

Viiden elementin teoria on syntynyt muinaisessa Kiinassa ja on ollut kiinalaisessa lääketieteessä yinin ja yangin ohella merkittävä viitekehys, josta käsin voidaan maailmaa hahmottaa. Kaikki elementit vaikuttavat toinen toisiinsa. Qi, eli elämän energia on ihmisen kaiken toiminnan takana ja tämä energia on jaettu viiteen eri vaiheeseen, jotka ilmenevät luonnossa. Viidestä elementistä syntyi teoria, jonka pohjalta muodostettiin ihmisen fysiologiaa ja sairauksien kehittymistä koskevia lakeja. Teorian avulla kuvataan mm. sisäelinten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Viiden elementin kehässä on sekä ravitseva että rajoittava kierto.

Viiden elementin kehä

Vesi edustaa vahvistumista ja potentiaalia ja yhdistetään talveen. Puu edustaa laajenemista ja alullepanoa ja yhdistetään kevääseen. Tuli edustaa valmistumista ja täyttymistä ja yhdistetään kesään. Metalli edustaa tarrautumista ja irtipäästämistä ja yhdistetään loppukesään. Maa edustaa vakautta ja tasapainoa ja yhdistetään loppukesään.

Alunperin elementtityypit olivat kehotyyppejä, jotka kertoivat ihmisen fyyisisestä rakenteesta ja erilaisista sairastumistaipumuksista. Jokaisella ihmisellä ajatellaan oleva yksi elementti, joka on perittyjen ja hankittujen ominaisuuksien vuoksi ylikorostunut hänen henkisessä, mentaalisessa ja fyysisessä elämässään. Oma elementti osoittaa perimmäiset fyysiset ja henkiset voimavarat ja myös omien ongelmien juuret.

Vesi elementti

Vesi elementtinä on kylmää ja hiljaista voimaa, joka sisältää viisauden sopeutua ympäristöön. Vesi elementin tasapainoon liittyviä seikkoja ovat;

 • kyky kerätä tietoa
 • kyky arvioida uhkia ja vastata niihin sopivasti
 • luottavaisuus, itsensä toteuttaminen, määrätietoisuus, elinvoima
 • realistiset tavoitteet ja kylliksi energiaa niiden saavuttamiseen
 • hyvä fyysinen perusrakenne, suoraselkäinen ja hyväryhtinen
 • luotettava muisti
 • läheiset perhesuhteet ovat merkityksellisiä.

Kun vesi elementti on epätasapainossa, tyypillisä negatiivisia piirteitä ovat;

 • pelokkuus
 • turvattomuus
 • uupumus
 • ehdotomuus
 • vetäytyminen
 • motivaation puute.

Esi-isiemme energia, jonka saamme hedelmöityksen hetkellä, varastoituu vesienergiaksi. Tämä energia kuluu nopeammin ylikierroksilla eläessämme. Varsinkin jatkuva älyllinen tai fyysinen työ kuluttaa vesienergiaa. Sitä vahingoittaa myös virkistysaineiden ja stimulanttien käyttö.

vesi elementti,https://www.infinita.fi/category/79/5-elementtia

Vesi elementiin liittyviä elimiä ovat munuaiset ja virtsarakko. Munuaiset ovat elämän perusta. Ne tallentavat perinnöllisen energian ja on ihmisen yinin ja yangin juuri. Munuaisiin tallentuu tunteista pelko. Alaselkä on munuaisten temppeli.

Vesi ilmaisee jatkuvasti muuttuvaa olemisen tilaa ja se on yhteydessä menneeseen ja tulevaan. Vedessä on voimaa ja viisautta, jonka avulla voi löytää tiensä esteiden ohi. Vanha mestari on vesielementin arkkityyppi ja edustaa voimaa muuttaa pelko ja epäilys viisaudeksi ja luottamukseksi. Hänellä on viisaus siitä, kuinka energiaa säästetään ja käytetään oikein.

Vesielementti on kehon voimavarojen lähde, joka tukee terveitä tunnereaktioita, antaa rohkeutta ja tahdonvoimaa. Se myös vastaa ihmisen psyyken syvistä tasoista. Fysiologiset vastaavuudet liittyvät munuaisten, lisämunuaisten ja virtsateiden lisäksi myös aivojen, keskushermoston ja luuston rakenteeseen sekä elimistön hormonitoimintaan. Se määrittää sopeutumista stressiin ja ikääntymisen ilmenemiseen. Vesi pitää sisällään muistin siitä, keitä me olemme ja keiksi tulemme. Se pitää sisällään elämän ytimen, jossa on meidän periytynyt energiamme.

Henkisellä tasolla vesielementtiin liittyvät mahdolliset stressiä aiheuttavat teemat liikkuvat sen ympärillä, kuinka kohdata erilasia riskejä ja pelkoja, kuinka ihminen kykenee luottamaan itseensä ongelmatilanteissa ja onko kapasiteettia päästä yli vaikeuksista.

Vesityyppi

Parhaimmillaan vesityypillä on valtaisasti sisäistä rohkeutta ja tahdonvoimaa. Hän antaa elämän kuljetta omalla painollaan. Kun nämä aspektit yhdistyvät syvään herkkyyten, on hänen elämänsä useasti tavalla tai toisella hyvin epäsovinnaista. Monet mystiset asiat viehättävät häntä ja johtavat syvään pohdintaan. Jatkuva tiedonhalu ajaa häntä eteenpäin. Hän pyrkii ymmärtämään uutta tietoa ja hänellä on kyky nähdä asiat kokoneisuutena ja auttaa muita katsomaan asioita laajemmin. Vesielementin tarkoituksena on tuoda valoa sinne, missä sitä ei ole ja ymmärtää, miten asiat voisivat olla. Hän on usein enemmän ajattelija kuin tekijä.

Pelko ja sosiaalisuus

Vesielementtiin liittyy pelko, joka varastoituu munuaisiin. Jokainen kokee välillä pelkoa mutta vesielementissä se määrittäää enemmän käytöstä. Jotkut vesityypit ovat erittäin pelokkaita, toiset vaikuttavat täysin pelottomilta. Haasteena voi olla se, kuinka tulla toimeen pelon kanssa. Vesielementissä ihminen on välillä altis kadottamaan luottamuksen elämän virtaavuuteen. Pelon tunteet eivät välttämättä ole rationaalisia. Kun vesielementti on tasapainossa, ihminen kykenee tunnistamaan uhan ja reagoimaan siihen. Uhan tunnistaminen on vesityypillä selkärangassa.

Jotkut vesityypit näyttäytyvät tarkkailijoina, jotka eivät juurikaan tuo omia mielipiteitään esille ja pelot voivat paljonkin rajoittaa heidän elämäänsä. He ovat varovaisia ja pelkäävät jonkin asian menevän vikaan. Uusien ihmisten kohtaaminen voi olla haastavaa. Tuntosarvet voivat olla jatkuvasti suunnattuna ympäristöön ja rentoutuminen vaikeaa. Tämä kuormittaa hermostoa. Vesielementissä herkkyys on ennen kaikkea ihmisten ja elämän mysteerin syvällistä ymmärtämistä ja kokemista.

Vesityypeille erilaisten riskitilanteiden kohtaaminen käytöstä määrittelevä tekijä. Tavoitteita lähestytään punniten kaikenlaisia muuttujia.Vesityyppi voi käyttää paljon energiaa tilanteiden arvioimiseen ja osaa luovalla tapaa kiertää eteen tulleet esteet. Toiset, huolimatta peloistaan, hakevat haasteita ja uusien riskien kohtaaminen saavat heidät liikkeelle. Liika älyllisyys tai tunteiden tukahduttaminen jättävät sisälle jotain, joka pitää saada liikkeelle. Vesityypille saattaa olla vaikeaa luottaa ihmisiin tai tulevaisuuteen. Hän saattaa jatkuvasti varmistella asioita ja hakee tietoa. Pelkojen kohtaaminen on suurin haaste sekä suurin helpotus.

Vesityypin tasapaino näkyy siinä, kuinka voimallisesti hänen tahdonvoimansa on käytössä kaikessa tekemisessä. Tahdonvoimaansa hän voi käyttää tavoittaakseen haluamansa ja saavuttaa elämänsä aikana monenlaisia asioita. Hänen voi olla kuitenkin vaikeaa tehdä kompromisseja omista näkemyksistään ja periaatteistaan ja ajautuu helposti valtavirran ulkopuolelle. Innostuessaan jostain, hän voi tinkiä kaikesta muusta energiasta ja ajankäytöstä.

Vesityyppi suojelee omaa sisäistä maailmaansa eikä ilmennä sitä ulospäin kovin voimakkaasti, se saattaa joskus myös eristää muista. Hän saattaa olle pitkiä aikoja erakkona, ilman kontakteja. Yksin oleminen antaa hänelle voimaa olla sosiaalinen. Joskus vesityypit kuluttavat itsensä loppuun ja kokea aloitekyvyttömyyttä ja nähdä kaikkialla turhuutta.

Hän saattaa joutua mietiskelemän jatkuvasti luottamustaan ja uskoaan omaan selviytymiseensä. Jos hän osaa hyväksyä muiden tuen ja luottamuksen, eivät hänen joskus epärealistisetkin pelon tunteet saa valtaa. Vesityypin tahdonvoiman käytössä tulis olla iso annos viisautta, jotta hän välttäisi itsensä loppuun kuluttamisen. Energiataso vaihtelee ja toimii tavallaan impulssien mukaan. Löytäessään kipinän hänestä tulee tehokas toimija, joka ei normeista niin perusta.

Seksuaalisuus

Vesielementti on spontaanin toiminnan ja vahvan selviytymisvaiston lähde ja siinä on luonnollinen uteliaisuus. Vastaanottokyky ja reagointi vaaraan tai seksuaalisiin signaaleihin on alkukantainen voima, joka ilmenee autonomisen hermoston ja hormonitoiminnan vuorovaikutuksena. Seksuaalinen energia saa vesielementistä voimansa ja alkunsa ja mitä paremmin ihminen kykenee pitämään yhteyttä tähän energiaan ja ohjaamaan sitä, sen vahvempi on vesielementti. Silloin lantion alue on liikkuva ja siinä on hyvä verenkierto, joka ulottuu kaikkiin elimiin. Tämä yhteys näkyy terveenä seksuaalisuutena. Liika seksuaalinen aktiivisuus heikentää kehon energiaa ja etenkin munuaisia.

Kehon toiminnat

Vesityypillä on potentiaalia toteuttaa se, mihin hän uskoo ja sukeltaa mieluiten aina pintaa syvemmälle ja löytää voimaa uudenlaisista reiteistä. Hän voi viedä toisaalta toimintansa liian pitkälle välittämättä terveydellisiä rajoituksia. Riittävä lepo ja unensaanti ovat elinehtoja. Vesityppi on hanakka tutkimaan vanhaa ja tavoittelemaan uutta tietoa. Tasapainoa vesityyppi hakee intuition käytön ja loogisen ajattelun välillä.

Vesielementin yin ja yang ylläpitävät kehon homeostaasia ja liittyvät autonomisen hermoston ja hormonijärjestelmän toimintaan. Vesielementin fyysiset vaivat ovat lähinnä heikkoustiloja ja liittyvät usein vanhenemiseen. Munuaiset säätelevät veden liikettä elimistössä ja mineraalitasapainoa nesteiden kautta.

Yin energian vähyystila on aika yleistä länsimaalaisella ihmisellä. Silloin munuaiset heikkenevät jatkuvasta ylirasituksesta, keho kuivuu, ravintoaineet eivät imeydy hyvin elimistön käyttöön ja toleranssi stressitekijöitä kohtaan on heikko. Alaselkä on munuaisten temppeli ja yleisimmät vesielementin vaivat liittyvät alaselän heikkouteen ja silloin on yleensä jotain rakenteellista hekkoutta. Selässä tuntuu kipua, jäykkyyttä ja raskautta, joka pahenee pitkään paikalla seisomisesta, kylmyydestä ja väsymyksestä. Kylmät jalat ja polvet ovat yleistä ja joskus jalkojen turvotukset ja nivelten jäykkyys. Tunnusomaista on myös vähänkin rasittuneena tummat silmänaluset.

Munuaisten heikkouteen liittyy myös usein verenkierto-ongelmia ja huimausta. Myös kuulon heikkeneminen ja matala tinnitus ovat vesielementin heikkoutta. Vesityppi ei viihdy kovien äänien keskellä pitkään. Luuston, hampaiden ja hiusten haurautta on muita herkemmin sekä toistuvia virtsatie- tai eturauhasvaivoja.

Vesityypin tahdonvoiman käytössä tulisi olla iso annos viisautta, jotta hän välttäisi itsensä loppuun kuluttamisen. On ymmärrettävä omat voimavaransa.

Lopuksi

Kiinalainen lääketiede on äärettömän mielenkiintoista ja moniulotteista eikä yksi ihmisikä riitä kaiken oppimiseen. Se antaa meille keinoja tunnistaa ja hoitaa oireiden ja sairauksien juurisyitä siinä missä länsimainen lääketiede keskittyy niiden hoitamiseen. Meridiaanit, akupisteet, yrtit, ruoka, moksaus, venytykset jne. kaikki kuuluvat olennaisena osana kiinalaisen lääketieteen perinteeseen. Lisää ja syvemmin vesielementtiä sekä muita elementtejä on käsitelty kattavasti Denis Vinokurin kirjassa ”Tuli, maa, vesi”.

Lähteinä kirjoituksessa on käytetty Denis Vinokurin kirjoja; Terveyden kiinalainen käsikirja sekä tuli, maa, vesi.

 

Iloa ja valoa!

Rakkaudella Anu

 

 

Saatat myös pitää...


Deprecated: file_exists(): Passing null to parameter #1 ($filename) of type string is deprecated in /home/nweerpgdmj/domains/ilonjatoivontupa.fi/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1590

Herättikö ajatuksia, mielipiteitä?