Hyvinvointi Kehomieli Tunteet Yleinen

Muuta ajatuksiasi, muutat fysiologiaasi

Ajatusten voima.

Mitä kaikkea voimme tehdä itsellemme ajatuksillamme? Kuinka voimme kouluttaa mieltämme? Onko se mahdollista? Onko mahdollista saada alitajunta muuttumaan niin, että meistä tulee oman elämämme luojia? Voimmeko ajatustemme avulla edistää hyvinvointiamme jopa fyysisellä tasolla?

Tämän haasteen myötä, jonka elämä on minulle tarjoillut, olen ollut suunnattoman kiinnostunut mielemme ja ajatustemme vaikutuksista tunteisiimme sekä sitä kautta fyysiseen olemukseemme. Useat uudemmat tutkimukset ovat selkeyttäneet sitä, kuinka voimme ajatustemme, uskomustemme ja tunteidemme voimalla jopa sairastuttaa itsemme. Mutta voimme niiden avulla myös tervehtyä monista oireista ja sairauksista tai vähintäänkin edesauttaa toipumistamme. Pelkästään muuttamalla ajatusmallejamme, toimintaamme, tunteitamme.

Olen paljon lukenut, kuunnellut, tehnyt muistiinpanoja ja lähtenyt tietoisesti ottamaan askeleita muokatakseni omia ajatusmallejani. Pääasiassa itsestäni, tästä hetkestä mutta myös menneestä elämästä, ympäröivästä maailmasta ja ihmisistä. Minulla on aina kiinnostanut selvittää asioiden taustoja ns. nippelitietoa, jotta ymmärtäisin, miksi ja miten jokin asia toimii. Nyt haluan kirjoittaa hieman auki näitä itseäni kiinnostavia asioita, uskoen, että ne voisivat kiinnostaa muitakin. Olen sivunnut aihetta aiemmin tässä kirjoituksessani.

Nykyään onneksi löytyy paljon tietoa kirjoista sekä youtubesta, podcasteista yms. Kaikki tässä kirjoittamani asiat olen eri lähteistä lukenut ja kuunnellut. Muutama inspiroivimmista mielen voimaa tutkineista tutkijoista ovat Dr. Joe Dispenza sekä Bruce Lipton. Kirjoittamani asiat perustuvat suurelta osin heidän tuotoksiinsa mutta myös esim. Lissa Rankinin ”Terveeksi mielen voimalla” kirjaan sekä Biohakkereiden ”Stressi” kirjaan. Dispenzalta löytyy täältä hyvä youtube kanava.

 

Sisäinen parantumisen tietokanta.

”Jokainen on oman parantamisensa ja kohtalonsa arkkitehti.” – Buddha

Meissä jokaisessa on sisällämme spontaani paranemisen tietokanta. Kehomme hakee jatkuvasti homeostaasia, se koittaa mukautua kokemaamme stressiin, traumoihin ja huonoihin elämäntapoihin. Mutta tehdessämme positiivisia elämänmuutoksia ja tukeaksemme kehomme toimintaa, se lähtee joustamaan ja palautumaan, uusiutumaan, voimistumaan, tasapainoittamaan elämänenergiaa ja hakeutumaan voimaansa. Mielellä ja sen kouluttamisella on tässä valtavan suuri merkitys.

 

Tieteellinen perusta

Ihmisten geenit koostuvat DNA:sta. Se on nukleiinihappo, joka sisältää kaikki eliöiden solujen genettisen materiaalin. Geenit eli perintötekijät ovat siis tallentuneet DNA:han. Tiedetään, että geenit ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (kehon ulkoinen ja solujen sisäinen ympäristö). Jotta geenit ja ympäristö voisivat tehdä yhteistyötä keskenään, tarvitaan niiden väliin jonkinlainen ikkuna.

Tässä kuvaan astuu epigenetiikka eli geenien säätely. Emme voi muuttaa geeniemme DNA:ta mutta voimme muuttaa tapaa, jolla DNA:mme ilmentyy. DNA:n päällä on ns. epigenominen taso, joka on toiminnallinen ja ympäristövaikutuksille altis. Ympäristön signaalien johdosta tapahtuu epigeneettisiä muutoksia. Tämä tarkoittaa DNA:n ja siihen liittyvien proteiinien kemiallisia ja rakenteellisia muutoksia, jotka sitten säätelevät geenien ilmentymistä. Muutokset voivat vaientaa geenejä tai ne voivat saada geenit uudelleen toimimaan tai voimistaa niiden toimintaa.

Epigeneettiset muutokset ovat altiita jatkuvalle ja aktiiviselle toiminnalle ihmisen keskushermostossa. Muutosia tuottavat ihmisen elintavat, ympäristö ja sisäinen kokemusmaailma (mm. uni, vuorovaikutukseen liittyvät kokemukset, ravinto, saasteet, toksiinit, patogeenit, alkoholi, hormonaaliset muutokset, pitkittynyt stressi, pitkittyneet vaikeat tunnetilat).

Eli mielen ja kehon välisessä toiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että ne kommunikoivat koko ajan toistensa kanssa. Aivoissamme on siis kemikaalitehdas, joka aktivoituu ajatuksistamme. Se alkaa erittää ajatustemme mukaisia kemikaaleja, hermostomme välittäjäaineita neuropeptidejä ja neurotransmittereitä sekä hormoneja, jotka vievät viestejä muihin kehon osiin aiheuttaen kehossamme erilaisia toimintoja saaden sen reagoimaan.

Mitä tämä kaikki tiivistettynä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tieteellisen tiedon perusteella voimme mielemme voimalla muuttaa tapaa, jolla DNA:mme ilmentyy. Ajatuksillamme vaikutamme suoraan kehomme biokemiallisiin reaktioihin. Käydäänpä vielä läpi hieman kehomme HPA- akselia. Sen toiminta on keskeisessä asemassa, kun koemme pitkittynyttä stressiä tai ruoskimme itseämme negatiivisilla, vähättelevillä, mitätöivillä ajatuksilla tai ajatuksemme ovat päivittäin huolissa, peloissa, surussa, kärsimyksessä, vihassa ja katkeruudessa.

HPA- akselin toiminnan merkitys stressissä ja negatiivisissa ajatuksissa

Stressissä ja jatkuvassa negatiivisessa ajatuskierteessä aktivoituu elimistön HPA- akseli (hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori). Se on neuroendokriininen järjestelmä, joka vastaa elimistön stressireaktiosta ja säätelee mm. ruoansulatusta, immuunijärjestelmää, mielialaa ja tunteita, seksuaalisuuttaa sekä energian varastointia ja kulutusta.

Mantelitumake eli amygdala on aivojemme pelko- ja vihakeskus ja tunnemuistin varasto. Kaikki tunteet ovat siitä riippuvaisia. Mantelitumake ohjaa HPA- akselin tomintaa. Se tunnistaa ensimmäisenä ärsykkeen ja tekee siitä tulkinnan. Jos se tulkitsee asian uhkaavaksi tai kielteiseksi, se hälyttää HPA-akselin toimimaan.

Kun hypotalamus saa mantelitumakkeelta aivojen hermoimpulssien ja biokemiallisten signaalien kautta vihiä stressistä tai negatiivisista ajatuksista, se erittää elimistöön mm. CRH hormonia (kortikotropiinihormonin vapauttaja). Tämä hormoni aktivoi aivolisäkkeen, joka CRH:n käskystä erittää kortikotrpoiinia eli ACTH hormonia. Tämä hormoni puolestaan tehostaa lisämunuaisten toimintaa. Lisämunuaisten kuoressa alkaa erittyä stressihormoni kortisolia.

HPA-akselin toiminta. (https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/images/4/4f/HPA_axis.jpg)

Hypotalamus käynnistää lisäksi sympaattisen hermoston toiminnan. Hypotalamuksesta kulkee toinen, suora reitti, lisämunuaisiin. Se saa lisämunuaisen ytimen vapauttamaan adrenaliinia ja non-adrenaliinia. Tällöin mm. sydämen syke kiihtyy, keuhkoputket laajenevat ja verenpaine sekä kipukynnys nousevat.

Lyhytaikaisessa stressissä HPA- akselin toiminta tasaantuu ja kortisolitasot palautuvat normaalille tasolle. Mutta pitkittynyt stressitila ja jatkuvat negatiiviset ajatukset ja uskomukset pitävät kortisolituotantoa jatkuvasti normaalia korkeammalla tasolla. Seurauksena saattaa olla monenlaisia oireita kuten esimerkiksi uupumus, unihäiriöt, aineenvaihdunnan häiriöt, verenpainetauti, sydän -ja verivuonitaudit, immuunijärjestelmän heikentyminen ja elimistön tulehdustila.

Hypotalamuksesta erittyvä CRH vaikuttaa myös suolistossa lisäten sen tulehdustilaa. Kun suoliston tulehdustila pahenee, pääsee haitallisia bakteereita verenkiertoon ja tämä johtaa HPA-akselin yliaktivaatioon ja lisääntyneeseen kortisolin eritykseen. Eli tämä voidaan kuvata tavallaan negatiivisena kehänä, jossa stressi ja negatiiviset ajatukset ja uskomukset heikentävät suoliston toimintaa ja huonokuntoinen suolisto lisää herkkyyttä stressireaktiolle.

Voit siis lievittää stressireaktiota vaikuttamalla suoliston kuntoon. Hyvin toimiva suoliston bakteerikanta vaikuttaa limakalvosoluihin ja sitä kautta keskushermostoon. Se myös alentaa tulehdustilaa. Nykyään on paljon kirjallisuutta suoliston hyvinvoinnin tukemiseksi, yksi tunnetuimmista suoliston hyvinvoinnin ”sanansaattajista” on Paula Heinonen. Itse olen vasta syventymässä suolistoon liittyvään tietoon, joten en mene nyt siihen aiheeseen.

 

Ajatukset ja uskomukset hyvinvoinnin säätelijänä

Edellä läpikäyty tieteellinen tausta voidaan tiivistää seuraavaan: kun tietty ajatus meissä aktivoituu, aivot tuottavat tiettyjä kemikaaleja ja saavat meidät tuntemaan ja kehon reagoimaan ajatustemme mukaisesti. Jos elämme vuosikausia esim. syyllisyydessä, häpeässä, pelossa ja vihassa, ovat solumme tottuneet tiettyyn kemialliseen järkestykseen. Eli vuosikausien ”harjoittelun” jälkeen kehomme elää ulkoaopitun kemiallisen jatkumon mukaisesti. Kehomme on tällöin virittynyt vastaanottamaan tiettyjä kemikaaleja, jotka ajatuksiimme ja kokemiimme tunteisiin liittyvät.

Jotta siis voisimme tukea mielemme avulla hyvinvointiamme solutasolla asti, tulisi meidän kyetä muuttamaan ajatteluamme ja uskomuksiamme. Tiesitkö, että alitajuisen mielen uskomukset iskostuvat meihin 6-7 vuoden ikään mennessä? Tietoinen mielemme on vallalla vain 5 % ajasta. Eli 95 % mielen toiminnasta tiedostamatonta, nousten alitajunnastamme. Alitajunnassamme on kaikki opitut mallit ja tunnereaktiot, ”ohjelmoidut ohjelmat”, jotka ovat sinne kehittyneet kasvuympäristömme vaikutuksen myötä. Jotta saisimme pysyviä muutoksia aikaan, on siis muutettava alitajuisen mielen tasolla olevia uskomuksiamme, jotka ajatuksina sieltä pintaan nousevat.

”Muuta ajatteluasi, muutat aivojasi.” -Joe Dispenza

Dispenzan mukaan aivomme ovat suurimmalti osin menneisyydemme tuotos. Jos ajattelemme jatkuvasti samoja ajatuksia uudelleen ja uudelleen, niin vahvistamme samoja tuttuja kaavoja aivoissamme. Samat ajatukset aiheuttavat samoja emootioita, jotka kerta toisensa jälkeen ehdollistavat kehoamme menneisyyteemme. Karkea esimerkki tästä; pomosi on kohdellut vuosi sitten sinua epäasiallisesti, korottanut ääntänsä ja haukkunut. Koit tilanteessa pelkoa, ärtymystä, pettymystä ja jälkeenpäin vihaa. Palaat monta kertaa vuoden aikana tuohon tilanteeseen, ajattelet sitä ja koet samat tunteet. Aivosi eivät osaa eritellä sitä, että tapahtuuko tilanne juuri nyt vai onko se tapahtunut aiemmin, jopa vuosikausia sitten. Toistat ajatuksillasi samaa kemiallista kaavaa kehossasi, luoden samanlaisia fyysisiä tiloja.

Oleellista mielen kanssa työskentelyssä on siis lähteä muuttamaan ajatuksiamme. Sen kautta saamme sisäisten kemikaalien tuotantoa vähenemään ja pystymme hajoittamaan kemiallista järjestystä. Voimme ajatella aivoistamme niin, että niitä voidaan ”jumpata” ja vahvistaa aivan kuten fyysisiäkin lihaksia. Mentaaliharjoitukset luovat samankaltaisia hermoyhteyksiä kuin fyysisetkin harjoitukset.

Kun keskitymme ajattelemaan, tuntemaan ja toimimaan eri tavalla kuin ennen, aivomme alkavat muuttua. Sinne muodostuu uusia hermoratoja. Voimme siis muuttaa aivojamme ajattelemalla. Tietoinen työskentely ajatusten ja tunteiden kanssa, voi muuttaa geenien ilmentymistä. Uudet tunnetilat saavat aikaan erilaisen kemikaalisen singaalin, jotka saavat geenit tuottamaan uusia proteiineja. Voit siis aktivoida uusia geenejä parantumisen tueksi.

”Älä anna menneisyytesi määrittää sinua. Se oli vain oppitunti, ei elinkautinen.”

 

Yksi työkalu muiden joukossa

Minusta on hienoa, että tällaista tutkimusta on tehty ja saatavilla. Se vahvistaa omaa vastuutamme ajatuksistamme, tunteistamme ja sisäisestä työskentelystämme, omaa toimijuuttamme. Omassa työssäni sosiaalialalla olen nähnyt, että kaikki eivät todellakaan ole valmiita ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Voi olla houkuttelevampaa, tuttua ja turvallista jäädä esim. marttyyrin ja uhrin rooliin tai sysätä vastuu oman itsen ulkopuolelle.

Kirjoitin tämän kirjoituksen mielen voiman tieteellisestä perustasta ihan oman mielenkiinnon perusteella. Sen tarkoitus ei missään mielessä ole väheksyä tai arvostella ketään tai syyllistää. Me jokainen elämme ja toimimme täällä oman tämän hetkisen ymmärryksen ja tietämyksemme mukaan. Jokaisen elämänpolku ja kokemukset ovat erilaisia. Se, mikä minulla resonoi, ei välttämättä kiinnosta jotakuta toista vähääkään.

Vaikka itse teen töitä tällä hetkellä oman ajatusteni ja uskomusteni parissa, en väitä, että tämä olisi mikään hokkuspokkus menetelmä paranemiseen. Uskon kuitenkin, että tämä on yksi iso osatekijä hyvinvoinnin kokonaisuudessa, johon kuuluvat tärkeinä osina myös esimerkiksi ravinto, yhteys muihin ihmisiin, mielekäs tekeminen, luonto, ammattiapu, lääketiede jne. Ymmärrän täysin sen, että vaikeissa kriiseissä omien ajatusten ja uskomusten kanssa työskentely voi olla haastavaa. Syvästi masentuneelle jopa ehkä mahdotonta ilman vahvaa tukea.

Omalla kohdallani olen kokenut, että mielen kanssa työskentely on auttanut minua jaksamaan ja menemään läpi vaikeista hetkistä. Ajatusmallien kääntäminen myönteiseksi ja uskomusten purkaminen ei ole ollut missään nimessä helppoa. Huomaan aika ajoin saavani itseni kiinni hyvinkin negatiivisista ajatuksista ja välillä tulee ihan susipaskoja fiiliksiä. Eikä työskentely kohdallani tarkoita sitä, että väistäisin tai patoaisin negatiiviset ajatukset ja tunteet. Koitan parhaani mukaan tulla niistä tietoiseksi, kokea ne ja päästää irti. Ja pyrin päivittäin ruokkimaan mieltäni monilla positiivisilla ajatuksilla ja mielikuvilla. Tällainen työskentely ruokkii itselläni myös toivon näkökulmaa.

Mutta jos ei tiedä, mistä lähtisi liikkeelle, voisi tässä olla yksi suuntaviitta. Sellainen, joka osoittaa sinne tärkeimpään paikkaan, omaan sisimpään.

”Se, mitä ajattelemme elämästämme, on kiinni tulkinnastamme. Se on tarina, jonka kerromme itsellemme. Voit muuttaa tarinaa milloin vain, koska sinä olet nyt ja aina elämäsi ainoa kirjailija.”

– Janet Bray Attwood

Iloa ja valoa lokakuun alkuun!

Anu

Saatat myös pitää...

1 kommentti

  1. […] kirjoittaa tässä jatkoa kirjoitukseeni ”Muuta ajatuksiasi, muutat fysiologiaasi” ja hieman laajentaa ja syventää aihetta siitä, kuinka alitajuinen mieli linkittyy kehon […]

Herättikö ajatuksia, mielipiteitä?